Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku rolnego
Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
29.02.2016 więcej
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14
listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości.
29.02.2016 więcej