Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wojaszówka
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wojaszówka
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wojaszówka
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6
05.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy Wojaszówka zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Wojaszówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy Wojaszówka zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
02.10.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać
dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r.
do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wojaszówka
24.09.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na
radnych do Rady Gminy Wojaszówka w okręgach wyborczych nr: 8 i
9 Ustrobna oraz 6 Łączki Jagiellońskie i Wojkówka
19.09.2018 więcej
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
informuje, że będzie pełnić dyżury w siedzibie Komisji
(Starostwo Powiatowe w Krośnie, Krosno ul. Bieszczadzka 1 s.
307) w dniach od 18.09.2018 r. do 19.10.2018 r.: w każdy wtorek
i czwartek tygodnia w godzinach od 1400 do 1600 oraz w dniu
20.10.2018 r.w godzinach od 9.00 do 13.00
19.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się