Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVII/326/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny
polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy
Wojaszówka
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/325/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
03.01.2018 więcej
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/323/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wojaszówka
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/322/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/321/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Podkarpackiego
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/320/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Krośnieńskiego
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/319/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez
Radę Gminy Wojaszówka dla Gminnego Zakładu Komunalnego.
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Gminy Wojaszówka 29 listopada 2017 r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wojaszówka
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Gminy Wojaszówka 29 listopada 2017 r
w sprawie wprowadzenia zamian w uchwale budżetowej na 2017 r.
05.12.2017 więcej