Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/333/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na
2018 rok
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/332/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/331/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/330/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
zmieniająca uchwałę własną w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
29.01.2018 więcej
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/327/2017 Rady Gminy Wojaszówka 28 grudnia 2017 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
29.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/326/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny
polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy
Wojaszówka
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/325/2017 Rady Gminy Wojaszówka 12 grudnia 2017 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
03.01.2018 więcej
03.01.2018 więcej