Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzyginnego
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Wojaszówka
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na
2017 rok.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Wiśniowa.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla
Powiatu Krośnieńskiego.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/223/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/222/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r.
02.02.2017 więcej