Lista artykułów

Nazwa artykułu
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii MOF Krosno
07.02.2018 więcej
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
oraz Podkarpackiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w
Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dokumentów Strategii MOF Krosno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
29.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF
Krosno
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Wojaszówka 21 października 2016r
w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
24.10.2016 więcej
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno wraz z
Prognozą Oddziaływania na Środowisko
20.10.2016 więcej
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii MOF Krosno
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
Strategii MOF Krosno
20.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza do udziału w konsultacjach
społecznych "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od
22.09.2016r.-13.10.2016r.
22.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne projektu strategii MOF Krosno
Konsultacje społeczne projektu strategii MOF Krosno -
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - Projekt
strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Formularz
Konsultacyjny - Prognoza oddziaływania na środowisko
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Załącznik nr 1 do
prognozy - Załącznik nr 2 do prognozy
14.09.2016 więcej