Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
W dniu 14 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Wojaszówka przyjęła
Uchwałę Nr XLVI/394/18 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
25.09.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko aktualizowanej Strategii MOF Krosno
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
24.08.2018 więcej
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu zaktualizowanej "Strategii MOF Krosno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko"
23.08.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
31.07.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
04.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu strategii MOF Krosno
Konsultacje społeczne projektu strategii MOF Krosno
07.05.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii MOF Krosno
07.02.2018 więcej
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
oraz Podkarpackiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w
Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dokumentów Strategii MOF Krosno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
29.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF
Krosno
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Wojaszówka 21 października 2016r
w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
24.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się