Lista artykułów

Nazwa artykułu
Stawki podatku od środków transportowych w 2018 r.
Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29
listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
12.01.2018 więcej
Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze gminy
Wojaszówka w 2018 roku - uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy
Wojaszówka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.01.2018 więcej
Stawki podatku leśnego w 2018 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2017 r., średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. będąca
podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018,
wyniosła 197,06 zł za 1 m3 (M. P. 2017, poz. 963).
12.01.2018 więcej
Stawki podatku rolnego w 2018 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2017 r., średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2018, wynosi 52,49 zł za 1 dt (M.P.2017, poz.
958).
12.01.2018 więcej
Stawki podatku leśnego w 2017 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2016 r., średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. będąca
podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2017,
wyniosła 191,01 zł za 1 m3 (M. P. 2016, poz. 996).
11.01.2017 więcej
Stawki podatku rolnego w 2017 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2016 r., średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2017, wynosi 52,44 zł za 1 dt (M.P.2016, poz.
993).
11.01.2017 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Wojaszówka z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
03.01.2017 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
29.02.2016 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
29.02.2016 więcej