Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Informacja z wykonania budżetu i o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka za I
półrocze 2017 roku
04.10.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za
2016 r.
02.06.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r
02.06.2017 więcej
Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2016 rok
Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2016 rok
31.05.2017 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2016
02.02.2017 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2016
02.02.2017 więcej
Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2015 rok
Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2015 rok
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2016
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2015
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2015
31.05.2016 więcej
12