Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa drogi wojewódzkiej – Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr... 2018-04-23 09:45 przetarg nieograniczony 2018-05-21 Zobacz
2 Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wojaszówka. 2018-05-07 09:45 przetarg nieograniczony 2018-05-08 Zobacz
3 Przebudowa drogi "W kierunku Jaszczwi" nr ewid. dz. 334/2, 917, 918/1 w km 0+... 2018-05-08 09:45 przetarg nieograniczony 2018-05-08 Zobacz
4 Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpad... 2018-04-06 09:45 przetarg nieograniczony 2018-04-20 Zobacz
5 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Wojaszówce 2018-03-30 09:45 przetarg nieograniczony 2018-04-04 Zobacz
6 Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpad... 2018-03-08 09:45 przetarg nieograniczony 2018-03-29 Zobacz
7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń – Sporne wraz z przebudową skrz... 2018-03-09 09:45 przetarg nieograniczony 2018-03-26 Zobacz
8 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka, w tym jej jednostek bud... 2018-03-21 09:45 przetarg nieograniczony 2018-03-23 Zobacz
9 Bezpieczne lasy w Gminie Wojaszówka 2018-02-23 09:45 przetarg nieograniczony 2018-03-07 Zobacz
10 Bezpieczne lasy w Gminie Wojaszówka 2018-02-06 09:45 przetarg nieograniczony 2018-02-07 Zobacz
12