Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Radnego Jana Józefa Zięby
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Jana Antoniego Zawiszy
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Władysława Wanata
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Szepieńca
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Stefanika
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Stanisława Bieni
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnej Jadwigi Anny Nowak
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnego Jacka Mazura
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej
12.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Radnej Marii Heleny Gajdy
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
12.06.2017 więcej