2016-01-28

Rada Gminy Wojaszówka

Krystyna Kozik - Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Gaj - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krystyna Banaś - Radna Gminy

Stanisław Bienia - Radny Gminy

Małgorzata Blicharczyk - Radna Gminy

Katarzyna Blicharczyk - Marszałek - Radna Gminy

Maria Gajda - Radna Gminy

Maciej Krawiec - Radny Gminy

Jacek Mazur - Radny Gminy

Jadwiga Nowak - Radna Gminy

Tadeusz Stefanik - Radny Gminy

Paweł Szepieniec - Radny Gminy

Władysław Wanat - Radny Gminy

Jan Zawisza - Radny Gminy

Józef Zięba - Radny Gminy