2018-01-05

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 
  LOKALIZACJA HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. KROSNO – Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 lokal Nr 024

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400

2. RYMANÓW – Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a lokal Nr 220 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400
3. DUKLA – Urząd Miejski w Dukli ul. Kościuszki 4 lokal Nr 8

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200

4. JEDLICZE – Urząd Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 lokal Nr 16

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1500