Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-02-19  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-03-08 09:45  
Numer zgłoszenia
IŚ: 271.5.18  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ z załącznikami.rar 3,05 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Wojaszowka.rar 24,13 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Chorkowka_1.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Chorkówka_2.rar 15,05 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Kroscienko_Wyzne.rar 14,55 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Miejsce_Piastowe.rar 7,77 MB (rar) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 59,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ.pdf 91,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 156,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie inform...cia ofert.pdf 47,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 84,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...wania cz1.pdf 101,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...wania CZ2.pdf 98,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyn...wania_CZ3.pdf 98,8 KB (pdf) szczegóły pobierz