Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-02-19  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-03-08 09:45  
Numer zgłoszenia
IŚ: 271.5.18  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ z załącznikami.rar 3,05 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Wojaszowka.rar 24,13 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Chorkowka_1.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Chorkówka_2.rar 15,05 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Kroscienko_Wyzne.rar 14,55 MB (rar) szczegóły pobierz
  Gmina_Miejsce_Piastowe.rar 7,77 MB (rar) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 59,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ.pdf 91,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 156,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie inform...cia ofert.pdf 47,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 84,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...wania cz1.pdf 101,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...wania CZ2.pdf 98,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyn...wania_CZ3.pdf 98,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się