Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, działka nr
468/38, obręb Wojkówka
17.05.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości 484/68,484/73,484/74,484/75,
484/76,484/78,484/79,484/80,484/81, 484/82,484/83,484/84,484/85,
484/86, 484/87,484/121,484/123,484/125,484/127, 484/129 Obręb
Bajdy
03.07.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie dzierżawy nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę,
484/68,484/73,484/74,484/75, 484/76,484/78,484/79,484/80,484/81,
484/82,484/83,484/84,484/85,484/86,
484/87,484/121,484/123,484/125,484/127, 484/129 Obręb Bajdy
31.05.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 592/17,
Obręb Ustrobna
19.12.2016 więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, działka nr
492/17, obręb Ustrobna
16.11.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 492/17, obręb
Ustrobna
07.11.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, działka
nr 492/17, obręb Ustrobna
05.10.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, działka nr
1057/3, obręb Łęki Strzyżowskie
03.08.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, działki nr
974/1, 974/3, obręb Ustrobna
27.07.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 548/8, Obręb
Bajdy
13.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się