Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
28 września 2018 r.
24.10.2018 więcej
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 7
września 2018 r.
02.10.2018 więcej
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14
sierpnia 2018 r.
10.09.2018 więcej
Protokół z XLV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 11
lipca 2018 r.
10.09.2018 więcej
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
czerwca 2018 r.
10.09.2018 więcej
Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29
maja 2018 r.
27.06.2018 więcej
Protokół z XLII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
27 kwietnia 2018 r.
27.06.2018 więcej
Protokół z XLI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27
marca 2018 r.
07.05.2018 więcej
Protokół z XL sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 28
lutego 2018 r.
28.03.2018 więcej
Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24
stycznia 2018 r.
05.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się