Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 28 grudnia 2017 r.
29.01.2018 więcej
Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
12 grudnia 2017 r.
03.01.2018 więcej
Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29
listopada 2017 r.
13.12.2017 więcej
Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10
listopada 2017 r.
29.11.2017 więcej
Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 15
września 2017 r.
13.11.2017 więcej
Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
17 sierpnia 2017 r.
18.09.2017 więcej
Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
czerwca 2017 r.
18.08.2017 więcej
Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31
maja 2017 r.
27.06.2017 więcej
Protokół z XXX sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27
kwietnia 2017 r.
01.06.2017 więcej
Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23
marca 2017 r.
28.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się