Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
29 grudnia 2016 r.
13.02.2017 więcej
Protokół z XXV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 20
grudnia 2016 r.
02.01.2017 więcej
Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia
29 listopada 2016 r.
21.12.2016 więcej
Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21
października 2016 r.
30.11.2016 więcej
Protokół z XXII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16
września 2016 r.
30.11.2016 więcej
Protokół z XXI sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 7
lipca 2016 r.
12.08.2016 więcej
Protokół z XX sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 2
czerwca 2016 r.
22.06.2016 więcej
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19
kwietnia 2016 r.
21.06.2016 więcej
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 31
marca 2016 r.
20.04.2016 więcej
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Wojaszówka
Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Gminy Wojaszówka z dnia 3
marca 2016 r.
20.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się