2017-10-23

Projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wójt Gminy Wojaszówka poddaje do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście ankiet. 

Wypełnione formularze należy złożyć do dnia  6 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@wojaszowka.pl

Załączniki

  program_wspolpracy_..._10_2017.docx 26,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz_konsultac...3_10_2017.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz