Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/11/2018
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Wojaszówka na 2018 r.
12.01.2018 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/10/2018
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wojaszówka
12.01.2018 więcej