Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/93/2017
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Wojaszówka na 2018 rok.
12.12.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/31/2017
w sprawie zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały
budżetowej Gminy Wojaszówka na 2018 rok
12.12.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/30/2017
w sprawie zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
12.12.2017 więcej
Opinia RIO nr IX_95_2017 z I półrocze 2017
Opinia RIO nr IX_95_2017 w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2017 wraz z
WPF
25.10.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/47/2017
w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Wojaszówka z wykonania
budżetu gminy za 2016 r.
02.06.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/27/2017
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Wojaszówka na 2017 r.
17.01.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/26/2017
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wojaszówka.
17.01.2017 więcej