Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych,
działka 1523, Obręb Odrzykoń
22.08.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego ograniczonego do rolników
indywidualnych, działka 468/38/1, Obręb Wojkówka
26.01.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych,
działka 974/1, Obręb Ustrobna
08.11.2017 więcej
Informacja Starosty Krośnieńskiego
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Projektu Operatu Opisowo-Kartograficznego dla obrębu
ewidencyjnego Bajdy
18.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
działki 484/68, 484/73, 484/74, 484/75, 484/76, 484/78, 484/79,
484/80, 484/81, 484/82, 484/83, 484/84, 484/85, 484/86, 484/87,
484/121, 484/123, 484/125, 484/127, 484/129 Obręb Bajdy
19.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości - dzierżawa - działki 468/18,
468/17,468/16,468/19,468/15,468/14,468/37,468/39,468/31,468/32,46
8/33,468/34,468/35,468/29,468/30,468/27,468/28,468/25,468/26
Obręb Wojkówka
14.09.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka 492/17
Obręb Ustrobna
10.08.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, działka 1057/3 Obręb Łęki
Strzyżowskie
22.06.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 974/1 i
974/3 Obręb Ustrobna
15.06.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, działka 548/8 Obręb Bajdy
13.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się