Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego ograniczonego do rolników
indywidualnych, działka 468/38/1, Obręb Wojkówka
26.01.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych,
działka 974/1, Obręb Ustrobna
08.11.2017 więcej
Informacja Starosty Krośnieńskiego
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Projektu Operatu Opisowo-Kartograficznego dla obrębu
ewidencyjnego Bajdy
18.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
działki 484/68, 484/73, 484/74, 484/75, 484/76, 484/78, 484/79,
484/80, 484/81, 484/82, 484/83, 484/84, 484/85, 484/86, 484/87,
484/121, 484/123, 484/125, 484/127, 484/129 Obręb Bajdy
19.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości - dzierżawa - działki 468/18,
468/17,468/16,468/19,468/15,468/14,468/37,468/39,468/31,468/32,46
8/33,468/34,468/35,468/29,468/30,468/27,468/28,468/25,468/26
Obręb Wojkówka
14.09.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka 492/17
Obręb Ustrobna
10.08.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, działka 1057/3 Obręb Łęki
Strzyżowskie
22.06.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 974/1 i
974/3 Obręb Ustrobna
15.06.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, działka 548/8 Obręb Bajdy
13.04.2016 więcej
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka -
działka 1114/3 Obręb Odrzykoń
04.04.2016 więcej
12