Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w
ramach zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -
Krosno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Ustrobna
28.03.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
01.03.2018 więcej
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie
Gminie Wojaszówka pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
siecią wodociągową potoku bez nazwy w km 1 235 w Ustrobnej
23.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. postępowania transgranicznego w sprawie oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na
eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości
Warash na Ukrainie
15.02.2018 więcej
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
postępowanie transgraniczne oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu
licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na
Ukrainie
15.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie".
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa
łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie".
07.09.2017 więcej
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze - Szebnie".
07.09.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ
Obwieszczenie RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie".
27.07.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2017 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
30.06.2017 więcej