Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
postępowanie transgraniczne oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu
licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na
Ukrainie
15.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie".
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa
łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie".
07.09.2017 więcej
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze - Szebnie".
07.09.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ
Obwieszczenie RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie".
27.07.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2017 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
30.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze-Szebnie" i wniosku Stowarzyszenia Ekologiczna Moderówka
29.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze-Szebnie"
29.06.2017 więcej
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn."Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -
Szebnie".
29.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowwiska
w Rzeszowie o wszczęciu dnia 16 maja 2017 r.
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn." "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie"
30.05.2017 więcej