2016-01-28

Komisje Rady Gminy - kadencja 2014 -2018

Komisja Budżetowo-Finansowa, Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła i Usług

Tadeusz Stefanik - Przewodniczący komisji

Maria Gajda - Członek komisji

Paweł Gaj - Członek komisji

Jan Zawisza - Członek komisji

Jacek Mazur - Członek komisji

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Władysław Wanat - Przewodniczący komisji

Tadeusz Stefanik - Członek komisji

Józef Zięba - Członek komisji

Maciej Krawiec - Członek komisji

Katarzyna Blicharczyk - Marszałek - Członek komisji

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

Jadwiga Nowak - Przewodnicząca komisji

Krystyna Kozik - Członek komisji

Maria Gajda - Członek komisji

Małgorzata Blicharczyk - Członek komisji

Stanisław Bienia - Członek komisji

 

Komisja ds. Samorządowych, Statutu, Prawa i Porządku Publicznego

Józef Zięba - Przewodniczący komisji

Małgorzata Blicharczyk - Członek komisji

Władysław Wanat - Członek komisji

Paweł Szepieniec - Członek komisji

Krystyna Banaś - Członek komisji

 

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Nowak - Przewodniczący komisji

Jacek Mazur - Członek komisji

Jan Zawisza - Członek komisji

Krystyna Banaś - Członek komisji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się