Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art.
17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) projektu
dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na
lata 2016–2026
29.11.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka
Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na
spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata
2016–2026
06.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu
dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata
2016–2026
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 Na
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023 z późn. zm.)
13.09.2017 więcej
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art.
17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.
zm.) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Wojaszówka na lata 2016–2026
31.05.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwałyzmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady
Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z
załącznikami
29.05.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Wojaszówka na lata 2016–2026, które miały na celu zebranie
od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu
Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy
Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka
28.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na
spotkania w ramach konsultacji projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 oraz Uchwały
zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka
27.04.2017 więcej
123