2016-02-08

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Urząd Gminy Wojaszów ka uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Daje ona możliwość złożenia odpowiedniego wniosku drogą internetową.
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz dla Gminy Wojaszówka i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 
Jak złożyć wniosek?
1. Zarejestruj się na stronie http://epuap.gov.pl
2. Zapamiętaj identyfikator i hasło
3. Zaloguj się na stronie http://epuap.gov.pl
 
 
 
1. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Wojaszówce znajdziesz poprzez Lista usług -> wg podziału terytorialnego -> WOJ. PODKARPACKIE, tam wybierasz Urząd Gminy Wojaszówka i szczegółowe informacje.
 
 
2. Jeśli chcesz rozpocząć wypełnianie elektronicznego formularza wniosku kliknij w "Przejdź do formularza".
 
 
3. Pamiętaj, że każdy wniosek musi być sygnowany podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
 
 
4. Wnioski zwykłe rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia.