2016-02-11

Budżet Gminy Wojaszówka na 2016 r

Budżet Gminy Wojaszówka na 2016 r

Uchwały wprowadzające zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka wprowadzające zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r.

Załączniki

  U_NR_XIV_113_2015.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XV_122_2015.pdf 476,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_2_2016.pdf 749,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_3_2016.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_4_2016.pdf 87,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XVI_136_2016.pdf 472,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_6_2016.pdf 998,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XVII_149_2016.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_13_2016.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_15_2016.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_18_2016.pdf 871,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_23_2016.pdf 3,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XVIII_156_2016.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_27_2016.pdf 687,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XIX_160_2016.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_29_2016.pdf 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_30_2016.pdf 515,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XIX_160_2016.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_31_2016.pdf 975,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_32_2016.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_34_2016.pdf 475,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XX_166_2016.pdf 3,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_41_2016.pdf 539,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_44_2016.pdf 873,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_45_2016.pdf 909,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXI_179_2016.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_48_2016.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_51_2016.pdf 942,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_54_2016.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_57_2016.pdf 69,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_60_2016.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXII_190_2016.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_63_2016.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_66_2016.pdf 624,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXIII_196_2016.pdf 882,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_67_2016.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_69_2016.pdf 492,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_70_2016.pdf 260,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_74_2016.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXIV_203_2016.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_77_2016.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_78_2016.pdf 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_80_2016.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXV_211_2016.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_81_2016.pdf 5,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U_NR_XXVI_216_2016.pdf 3,22 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się